Terug naar de flyers

Disclaimer Stichting Gazonmaaierracen

Aansprakelijkheid


Stichting Gazonmaaierracen heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. stichting Gazonmaaierracen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie.

Verder aanvaardt stichting Gazonmaaierracen geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van gazonmaaierracen.nl of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.


Copyright


Het is niet toegestaan onderdelen van de website te gebruiken voor andere websites.


De Stichting Gazonmaaierracen

Sponsoren